Składki członkowskie

13.10.2020
Galeria 2020/pil.jpgKoleżanki i Koledzy!

Wzorem lat ubiegłych informujemy, że w związku z zakończeniem roku kalendarzowego w terminie do 15 listopada 2020 r. jesteśmy zobowiązani do dokonania rozliczeń z referatami legitymacji i finansowym Sekcji Polskiej IPA. Rozliczenie stanowi podstawę do wydawania legitymacji na 2021 rok.

Mając na uwadze, że w bieżącym roku sytuacja epidemiologiczna nie ułatwia bezpośrednich kontaktów przypominamy, że składki członkowskie można wpłacać na konto BNPPL O./Kraków numer rachunku bankowego:

86 1600 1013 0002 0012 8111 5001

(z adnotacją: składka członkowska za rok 2020)

Przypominamy, że składka członkowska za rok 2020 wynosi 60 zł.

Termin, miejsce oraz sposób odbioru legitymacji członkowskich i naklejek na szybę można uzgodnić telefonicznie – kontakt z numerem 663-405-060.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu działania SP IPA osoba, która nie opłaci składki członkowskiej do 31 grudnia roku kalendarzowego traci członkostwo w Stowarzyszeniu i zostanie usunięta z Bazy SP IPA. Każdy zapominalski będzie musiał od nowa zapisać się do IPA.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o podjęcie decyzji dot. dalszej przynależności lub rezygnacji z członkostwa do Stowarzyszenia.

Zainteresowanych wstąpieniem do IPA Polska informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji członkowskich na rok 2020.

Sekretariat:

e-mail: biuro@ipakrakow.pl

   


▲ do góry