Konkurs malarski

07.04.2020
Galeria 2020/Konkurs malarski/konkurs.jpg


Komisja Społeczno-Kulturalna IPA organizuje  "I Międzynarodowy Konkurs Malarstwa dla Dzieci"!

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie dzieci lub wnuki naszych członków w wieku 6-12 lat (urodzone w okresie od 1-1-2008 do 31-12-2014 roku), pod warunkiem, że jedno z dwóch rodziców lub dziadków albo opiekunów  wyrazi zgodę na udział w konkursie, a także na eksponowanie projektów i przyznanie praw do wykorzystania w budowie kalendarzy itp.

Każde dziecko uczestniczące w konkursie musi malować na papierze formatu A4.  Można stosować: ołówek, akwarele, temperę, pastel olejny, pastel suchy, farby drukarskie. Do projektów należy dołączyć wypełniony specjalny formularz zawierający  pełne imię i nazwisko uczestnika (imię, nazwisko), wiek, adres e-mail rodzica oraz numer telefonu kontaktowego. Po złożeniu projektu, rodzice automatycznie akceptują wszystkie powyższe warunki określone przez Komisję.

Konkurs trwa od środy 1 kwietnia 2020 r. do niedzieli 30 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie określonym w konkursie. Każdy uczestnik konkursu będzie miał prawo tylko do dwóch (2) zgłoszeń, a ta sama osoba nie może być zwycięzcą więcej niż jeden raz.

Tematami konkursu są:
1. Policja w pracy
2. Policja i zwierzęta
3. Dzieci świata

W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców z każdej kategorii i jeden ogólny zwycięzca.
IEB przewiduje nagrody dla zwycięzców. Będą to prezenty:
- dla zwycięzcy ogólnego: drewniany zestaw kolorów olejnych
- dla pierwszego zwycięzcy każdej kategorii: zestaw do malowania akwarelami
- dla drugiego i trzeciego zwycięzcy każdej kategorii: blok malarski


Skan podpisanego formularza zgłoszenia (KLIKNIJ TUTAJ) wraz z skanem pracy konkursowej należy przesyłać na adres   
e-mail:  ipa.icpc@gmail.com  

Regulamin: KLIKNIJ TUTAJ 


▲ do góry