Zebranie

12.09.2014
Banner/logo ipa banner.jpg

Zebranie Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 09.09.2014 r.Zebranie Prezydium – Region IPA Kraków
w dniu 09 września 2014 r.
 
Obecni:
Ryszard Grabski, Andrzej Trepka, Andrzej Gaczorek, Krzysztof Burdak, Józef Wójciaczyk
oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Wiesław Opioła
Nieobecni:
Elżbieta Miś, Tomasz Seweryn
Porządek zebrania:
-        Projekt „Praska” – Ryszard Grabski
-        Imprezy integracyjne – Andrzej Gaczorek
-        Sprawy członkowskie – przyjęcia nowych członków, aktualizacja listy członkowskiej
-        Inne – Darowizna dla KMP – Krzysztof Burdak, rejestracja w KRS – Józef Wójciaczyk
Przedstawiony przez prowadzącego zebranie R. Grabskiego projekt porządku spotkania obecni przyjęli bez uwag.
Przebieg zebrania:
1.         Omówienie projektu „PRASKA”
Ryszard Grabski zreferował aktualny stan realizacji inwestycji. Prowadzimy wymianę korespondencji z Firmą „Barzak” jednak ich zapewnienia, że są w stanie zrealizować inwestycję w uzgodnionym nowym terminie są nierealne.
Kontynuujemy rozmowy z firmami operatorskimi m.in. z Niemiec i Kanady.
2.         Sprawy finansowe
Andrzej Trepka omówił stan finansów Regionu m.in. wpływ środków z 1% i ich rozdysponowanie (konkursy BRD i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3).
W chwili obecnej nie możemy liczyć na wpływy środków w formie gotówkowej. Nasi darczyńcy najczęściej czynią to w formie materialnej - rzeczowej np. były to ręczniki i czapki rozprowadzone w trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Niedawno otrzymaliśmy 50 polarów, które rozprowadzimy wśród naszych członków i sympatyków. 
Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe należy rozważyć przesunięcie na pierwsze półrocze 2015 roku organizowanego tradycyjnie w miesiącu październiku Turnieju Strzeleckiego „Wśród Przyjaciół”. Z uwagi na fakt, że turniej będziemy organizować po raz 10-ty musimy zadbać o jego oprawę i odpowiedni poziom, co wymaga określonych środków finansowych. Dokładną jego datę ustalimy w późniejszym terminie. Andrzej Gaczorek dodał, że planowany jest także remont strzelnicy, którego czas rozpoczęcia i trwania nie jest znany. 
3.         Imprezy integracyjne
Andrzej Gaczorek poinformował obecnych, że otrzymaliśmy zaproszenia do udziału w imprezach przygotowywanych przez Region IPA Nowy Targ – 20 września 2014 r. spływ Przełomem Dunajca od Sromowiec Niżnych do Szczawnicy; oraz Region IPA Zakopane – 27 września 2014 r. wycieczka do Doliny Kościeliskiej.
Wpłynęło także zaproszenie ze Śląskiej Grupy Wojewódzkiej na I Bal Karnawałowy w Wiśle. W zasadzie należy uznać, że jest to zaproszenie skierowane do członków Prezydium naszego Regionu. Z uwagi na sprawy osobiste większości członków nie deklarujemy chęci udziału w imprezie.
W końcu miesiąca października br. planujemy wycieczkę tramwajem cafe retro po Krakowie. Szczegóły ustalą Andrzej Gaczorek i Józef Wójciaczyk.
4.         Sprawy członkowskie – aktualizacja listy członków, przyjęcia nowych członków
Rozpatrzono deklaracje członkowskie, które złożyli w ostatnim okresie czasu: Andrzej Jakubek, Paweł Matuła, Grzegorz Waligóra, Krzysztof Krutak, Marcin Kurnyta. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie.
Uchwała Nr 6/2014/A Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 09 września 2014 r. (w załączeniu).
Następnie podjęto uchwałę w sprawie wykreślenia z ewidencji członków Region IPA Kraków z dniem 01 czerwca 2014 r. w oparciu o Statut International Police Association Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska, uchwalonego 20 sierpnia 1991 r. w Poznaniu z późn. zm., (tj. z dnia 18 czerwca 2011 r.)
§ 11 ust. 1 pkt 1 lit. a
Szczepan Tokarczyk z związku z przeniesieniem do Regionu IPA Nowy Targ
Uchwała Nr 7/2014/A Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 09 września 2014 r. (w załączeniu).
5.         Inne Darowizna dla KMP w Krakowie
·       Krzysztof Burdak przedstawił prośbę insp. Andrzeja Płatka – Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, który zwrócił się o zakup kuchenki mikrofalowej do pokoju socjalnego przy ul. Siemiradzkiego, dla policjantów KMP w Krakowie. Mając na uwadze fakt, że dzięki jego przychylności mogliśmy jako IPA zaprezentować się na pikniku dla pracowników Firmy Man Trucks z Niepołomic oraz ich rodzin, prośbę należy rozpatrzyć pozytywnie.
Uchwała Nr 9/2014 Prezydium Regionu IPA Kraków z dnia 09 września 2014 r. – w sprawie przeznaczenia kwoty 500,00 zł na zakup kuchenki mikrofalowej do pokoju socjalnego przy ul. Siemiradzkiego, dla policjantów KMP w Krakowie. (w załączeniu).
·       Józef Wójciaczyk dokona zmian w KRS-ie zgodnie z wytycznymi Sądu Rejestrowego.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku zebrania posiedzenie Prezydium Region IPA Kraków zakończono. Zebranie trwało od godz. 17.00. do godz. 18.30.


▲ do góry